Oferujemy szkolenia dla rad pedagogicznych, nauczycieli , terapeutów i rodziców.

Szkolenia poświęcone są problematyce autyzmu i zespołu Aspergera: jak definiować te zaburzenia rozwojowe, czy znane modele terapii i wsparcia są skuteczne i jak można je modyfikować, w jaki sposób rozwijać uważność, społeczne i praktyczne umiejętności, kto może zostać sojusznikiem ucznia z ASD w szkole?

Facebook
YouTube