Diagnoza i terapia autyzmu w tym zespołu Aspergera

Fundacja oferuje diagnozę rozwoju dzieci w każdym wieku, w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.

W proces diagnozy zaangażowani są specjaliści: pedagog specjalny, psycholog, lekarz psychiatra. a sama diagnoza przebiega w kilku etapach:

Diagnoza jest procesem rozłożonym w czasie i pozwala obserwować zachowania i umiejętności dziecka w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. Kolejność etapów dostosowujemy do indywidualnych potrzeb rodziny.

Ważne jest wczesne diagnozowanie dzieci w kierunku autyzmu, przede wszystkim aby jak najwcześniej podjąć działania terapeutyczne. Im wcześniejsza terapia tym większa szansa na zmniejszenie objawów autyzmu u dziecka.

Fundacja jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim umożliwia wczesną przesiewową diagnozę w kierunku autyzmu, dzięki testowi STAT. https://vkc.mc.vanderbilt.edu/vkc/triad/stat/ Diagnoza z wykorzystaniem testu STAT przeznaczona jest dla dzieci od 24 miesiąca życia do 36 miesiąca życia. Odbywa się w miejscu zamieszkania lub w gabinecie. Podczas diagnozy zawsze obecni są jeden lub oboje rodziców.

Test pozwala sprawdzić takie umiejętności jak: zabawę, proszenie, kierowanie uwagi oraz naśladowanie. Test STAT jest narzędziem standaryzowanym i spełnia wszelkie kryteria rzetelnej oceny.

Celem diagnozy jest potwierdzenie bądź wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeśli postępowania diagnostycznego zaobserwowane zostaną objawy wskazujące na problemy rozwojowe, rodzice otrzymują taką informację wraz z konkretnymi zaleceniami, jakich oddziaływań potrzebuje dziecko oraz gdzie szukać dalszej pomocy.

Celem diagnozy jest potwierdzenie bądź wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeśli postępowania diagnostycznego zaobserwowane zostaną objawy wskazujące na problemy rozwojowe, rodzice otrzymują taką informację wraz z konkretnymi zaleceniami, jakich oddziaływań potrzebuje dziecko oraz gdzie szukać dalszej pomocy.

Diagnozujemy dzieci od 8 m.ż. do 18 r.ż. z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Aby postawienie rzetelnej diagnozy było możliwe, proces diagnostyczny prowadzony jest wieloetapowo i obejmuje:

Jak to robimy

Etapy diagnozy

Całkowity koszt diagnozy – 950 zł
Opracowanie opinii postdiagnostycznej – 150 zł

Terapia w fundacji

Terapia indywidualna

Prowadzimy terapię indywidualną osób z autyzmem, zespołem Aspergera, rozwijającą umiejętności szkolne i praktyczne tj. rozszerzanie diety, trening toaletowy, zachowań kompulsywnych.

Przed podjęciem terapii indywidualnej przeprowadzamy rozmowę – wywiad diagnostyczny, obserwację zachowań, a następnie plan działań.

Obejmujemy terapią wszystkie osoby, nawet mniej samodzielne z autyzmem i zespołem Aspergera.

cena: 120zł godzina

Terapia grupowa

Prowadzimy terapię grupową Trening Umiejętności Społecznych i Trening Umiejętności Praktycznych. W terapię włączamy arteterapię rozumianą jako terapię sztuką, dramę i muzykoterapię.

Terapia grupowa przeznaczona jest dla:

Terapia grupowa opiera się m.in. na założeniach Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina

cena: 120zł godzina

Diagnoza i terapia
Diagnoza i terapia
Facebook
YouTube