„Bądź zmianą, którą pragniesz zobaczyć w świecie”

Mahatma Gandhi

FUNDACJA „SENSORIUM” powstała z potrzeby serca, po przeżytych przeze mnie życiowych doświadczeniach. Leczona choroba onkologiczna oraz przejście mojego jedynego syna do drugiego życia, przez granicę śmierci - pozwoliły mi dostrzec w życiu coś ważnego.

Czas, tutaj na Ziemi, jest ograniczony i warto wykorzystać go sensownie: na działanie, tworzenie, łączenie, współpracę.

Aurelia Grzmot-Bilska

CO BĘDZIEMY ROBIĆ

Nasze cele:

Celem FUNDACJI jest szeroko rozumiane szerzenie świadomości m.in:

Zarząd fundacji

Aurelia Grzmot-Bilska – Prezes Zarządu Fundacji
Beata Drągowska – Członek Zarządu Fundacji

Rada fundacji

Bożena Łuczak – Członek Rady Fundacji

Koordynatorzy

Katarzyna Majchrzak - koordynator do spraw rękodzieła

Dodatkowo

Fundacja zajmuje się także:

Propagowaniem wczesnej przesiewowej diagnozy w kierunku autyzmu w żłobkach.

Tworzeniem placówek opiekuńczo-terapeutycznych dla osób dorosłych z autyzmem.

Nasze wartości

Ważne dla nas są wartości oparte na łączeniu i włączaniu, relacji i empatii, współdziałaniu i wzajemności - na wspieraniu różnorodności.

Wspieramy już 30 rodzin !

Facebook
YouTube